Spring til indhold

Organisation

Realdania og Odense Kommune udgør til sammen partnerskabet bag ”Fra Gade til By – omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade”.

Partnerskabsbestyrelse
Borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand i By- og Kulturforvaltningen Jane Jegind, administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård.

Styregruppe
Styregruppen er projektets operationelle bestyrelse og består af:
Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, Odense Kommune

Direktør for Filantropi Nina Kovsted Helk, Realdania
Direktør i By- og Kulturforvaltningen Anne Velling Christiansen, Odense Kommune
Konsulent Hans Peter Svendler.


Projektsekretariat
Projektchef Stig Langsager og tre medarbejdere.
Se projektsekretariatets kontaktinformationer.

Totalrådgiver
Vores totalrådgiver er et team bestående af tre forskellige firmaer.

Projektfølgegruppe
Til projektet er der desuden tilknyttet en projektfølgegruppe, som består af nøglemedarbejdere fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Organisationsdiagram
Se organisationsdiagram her

For yderligere information vedrørende organisering kontakt projektsekretariatet på fragadetilby@odense.dk

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk