Spring til indhold
Nyhed

Ændringer i planer for Overgade

12-11-2019

Belægning på fortov og cykelsti i Overgade bevares

Styregruppen for Fra Gade til By, som består af repræsentanter fra Realdania og Odense Kommune, har besluttet, at ændre planerne for to byrum i Fra Gade til By projektet.
 
I den vestligste ende af Overgade bevarer vi den oprindelige granitbelægning i fortov og cykelsti.
Det har ellers hidtil været planen, at belægningen skulle udskiftes på strækningen fra Nedergade og op til Torvegade.

Chaussestenene i kørebanen udskiftes til samme type brosten, som i den nye passage mellem Vestergade og Overgade.

Vi holder fast i, at udskifte gadebelysningen mellem Nedergade og Torvegade. De nye lamper vil se ud som vist på billedet.
 
Det har været planen, at asfalten i Adelgade skulle erstattes af teglbelægning. Denne del udgår.
Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning skal senere beslutte, om kommunen selv vil renovere Adelgade.
 
Det har også været planen, at det offentlige toilet, som er placeret i Vestergade ved Odense Rådhus, skulle flyttes til Adelgade. Det er blevet besluttet, at toilettet i stedet skal blive stående ved rådhuset.
 
Ændringerne er sket for at sikre, at økonomien i Fra Gade til By ikke overskrider det beløb, som blev bevilget fra Odense Kommune og Realdania i starten af projektet. Vi har bl.a. haft større udgifter til materialer og håndværkere, end beregnet i 2011, hvor projektet blev planlagt.