Spring til indhold
Nyhed

Overgade asfalteres

27-09-2018

Vi lægger midlertidig asfalt på Overgade for at mindske gener ved byggekørsel.

Fra Gade til By projektet går om kort tid ind i en ny fase, hvor nye bygherrer lige så stille overtager byggepladsen.

Aarsleff går i gang med at bygge tre bygninger ved hhv. Albani Torv og ved Fisketorvet. Senere starter Odense Letbane også deres arbejde i Torvegade.

Pladsen er trang i området, hvor der også er fuld gang i byggeriet af et nyt H.C. Andersens Hus.

Derfor bliver Aarsleff nødt til at bruge Overgade som kørevej ud af området. De kører ind med fyldte lastbiler via Skt. Knuds Plads ved Rådhuset og ud med de tomme lastbiler via Overgade.

For at mindske generne ved kørslen ud af Overgade, vil Fra Gade til By lægge en midlertidig asfalt på kørevejen i Overgade. Vi lægger en membran mellem den gamle belægning og den nye asfalt. Asfalten fjernes igen, når byggeriet er færdigt i 2020.

Der bliver ikke lagt asfalt på fortov, cykelsti eller parkeringslommer.

Vi lægger asfalten på mandag den 22. oktober og denne dag vil Overgade derfor være spærret for trafik fra kl. 9.00.