Spring til indhold
Nyhed

Tre ansøgere godkendt til at byde på sydlige byggefelter

14-01-2016

AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark er blevet prækvalificeret til at give tilbud på køb af de sydlige byggeretter i Thomas B. Thriges Gade-området.

Den 14. december ansøgte AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark om at blive prækvalificeret til at byde på de sydlige byggefelter. Siden har Fra Gade til By evalueret ansøgningerne ud fra ansøgernes økonomiske og tekniske kapacitet og har konstateret, at alle ansøgningerne er konditionsmæssige.

AP Ejendomme ApS, A. Enggaard A/S og NCC Construction Danmark med Pension Danmark skal nu udvikle det egentlige byggeprojekt, og de skal konkurrere på følgende parametre:

  • Projektets funktion, kvalitet og arkitektur
  • Pris
  • Organisering, proces og tidsplan

Tildeling af købsaftalen sker ud fra en samlet vurdering af alle kriterier – og kun én bydende kan vinde udbuddet. Fra Gade til By forventer at indgå købsaftale med den vindende byder i sommeren 2016.

Den vindende byder skal bygge på områderne omridset af de røde streger