Spring til indhold
Nyhed

Byens Nervebaner

18-04-2016

Der er dukket et nyt stort maleri op på byggepladshegnet ved Torvegade mellem Bangs Boder og Nørregade. Det er kunstneren No Title, som har været på besøg i Odense for at fuldføre projektet Byens Nervebaner.

Refleksioner over byudviklingen
Byens Nervebaner er et vægmaleri-projekt i to dele i København og Odense – to byer som undergår en enorm byudvikling i disse år. Det ene maleri kan opleves på Kongens Nytorv i København, og det andet er nu at finde i Odense.

Værkerne er malet på de byggepladshegn, som præger bybilledet i de to byer i disse år. Værkerne giver byens beboere en mulighed for at reflektere over den måde, byudviklingen præger byrummet og dermed også vores måde at tænke på.

Bag navnet No Title gemmer der sig en dansk kunstner, der står bag en række større vægmalerier - især i Københavnsområdet. Malerierne er kendetegnet af en enkel grafisk stil, organiske strukturer og forgreninger.

Byen er en levende organisme
Kunstneren siger om værket:

”Når byen ændrer sig, er det ikke bare de døde strukturer, der ændrer sig. Ændringerne i vores fysiske omgivelser påvirker vores muligheder for at handle og tænke.

I maleriet i Odense fremstiller jeg byen som et netværk af neuroner. Nervebaner, forgreninger og rødder mødes i en refleksion over byens udvikling og den måde, hvorpå byens rum er flettet sammen med vores bevidsthed.

Jeg har forsøgt at skabe et billede af byen som en levende og tænkende organisme - et netværk af impulser, som gennemskæres af nye spor og tankebaner.

Man kan sige, at den nye infrastruktur skaber nye spor i vores mentale landskab.”

Mere information
Læs mere om No Title på www.notitle.dk  

Byens Nervebaner er støttet af Fra Gade til By i Odense og Metroselskabet.