Spring til indhold
Nyhed

Sydlige grunde udbydes til salg

27-10-2015

Vi udbyder nu de sidste byggefelter i Odenses store byomdannelsesprojekt.
.

Se hele udbudsmaterialet her

Grundene ligger alle i den sydlige del af projektområdet, helt centralt placeret med Odense Rådhus, domkirken og gågade-netværket som nærmeste naboer.

De tre sydlige byggefelter sælges samlet i et begrænset udbud, som foregår i to etaper.

Først skal de mulige investorer igennem en præ-kvalifikationsrunde. Her vil Fra Gade til By foretage en vurdering af ansøgernes økonomiske og tekniske kapacitet. Op til tre investorer kan blive prækvalificeret til at afgive købstilbud.

De prækvalificerede investorer skal efterfølgende konkurrere på følgende parametre:

  • Pris
  • Projektets kvalitet
  • Organisering, proces og tidsplan

Tildelingen af købsaftalen sker som en samlet vurdering af alle kriterier.

Grundene udbydes til en mindstepris på 3.500 kr. (ekskl. moms) per m2 boligareal, 2.900 kr. (ekskl. moms) per m2 erhvervsareal og 6.900 kr. (ekskl. moms) per m2 detailhandelsareal.

Prækvalifikationsperioden starter tirsdag den 27. oktober, og ansøgning om prækvalifikation skal være modtaget senest mandag den 14. december 2015, kl. 12.00.

Hvem der prækvalificeres, offentliggøres i starten af det nye år. Herefter går arbejdet i gang med at udvælge den endelige vinder af udbuddet.

Det forventes, at der indgås købsaftale med den vindende byder i sommeren 2016.

Salget af de tre grunde forventes at indbringe Partnerskabet bag Fra Gade til By en samlet indtægt på ca. 104 mio. kr.