Spring til indhold
Nyhed

Byggefelterne 14 - 17 genudbydes

01-10-2015

Byggefelterne ligger i den nordlige del af projektområdet, som nabo til Odeon.

Se hele udbudsmaterialet her

Udviklings- og entreprenørselskabet KPC vandt i 2013 det oprindelige optionsudbud på grundene. Efter optionsfristens udløb har Partnerskabet bag Fra Gade til By besluttet at genudbyde grundene. Denne gang kun med mulighed for at opføre et hotel på stedet.

Partnerskabet har i løbet af de sidste måneder konstateret, at der er interesse fra markedets side for at opføre og drive et hotel i den nye bydel. Derfor har Fra Gade til By besluttet, at genudbyde grundene i et åbent udbud, men under ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige optionsudbud.

Vilkår i udbud tilpasses opførelsen af et hotel

Det nye udbud af byggefelterne er tilpasset, så de bedre opfylder de særlige behov, som følger med opførelsen af et hotel.

Det bliver en betingelse i udbuddet, at køberen skal bygge et hotel og at bygningen skal tilpasses kælderens konstruktion. De indkomne bud vil blive vægtet med hensyn til kvalitet, arkitektur og funktioner og der er særligt fokus på, at hotellet kommer til at passe ind i den nye bydel.

Siden grundene blev udbudt første gang i 2013 er der blevet udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan. Planen giver bl.a. mulighed for at bygge flere m2 end tidligere. Der bliver desuden mulighed for at leje et antal dedikerede p-pladser i p-kælderen under Odeon primært niveau minus to, samt et mindre antal i p-kælderen under hotellet.

Ingen forsinkelser for Fra Gade til By projektet

Byggefelterne vil blive udbudt til salg hurtigst muligt og Fra Gade til By regner med at kunne afslutte udbuddet inden årsskiftet. Det nye udbud kommer ikke til at medføre forsinkelser for projektet.
Det nye byggeri bliver på op til 8.935 etage m2 og mellem 4 og 6 etager højt.