Spring til indhold
Nyhed

Udgravninger starter på Skulkenborg

27-03-2014

De arkæologiske udgravninger på I. Vilhelm Werners Plads går ind i deres sidste fase og undersøgelserne udvides til Skulkenborg.
.

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade starter, når gaden lukker for gennemkørende biltrafik natten til den 28. juni i år.

Allerede fra mandag den 31. marts vil odenseanerne dog opleve forandringer i projektområdet.

På Skulkenborg starter forberedelserne til de arkæologiske udgravninger, som går forud for konstruktionen af en af de fem op- og nedkørselsramper til den kommende p-kælder under området.

Det er Odense Bys Museer, der udfører de arkæologiske udgravninger på vegne af Fra Gade til By.

Efter de arkæologiske udgravninger vil der være ledningsarbejder, som forsyningsselskaberne udfører. Derefter starter konstruktionen af op- og nedkørselsrampen.

Fortsat adgang til Borgerservice

Hele Skulkenborg vil blive gravet op, men der vil være en passage til fodgængere på begge sider af udgravningen og der vil fortsat være adgang til Borgerservice.


Omlægning af cykelsti på I. Vilhelm Werners Plads

Fra den 21. april rykker de arkæologiske udgravninger på I. Vilhelm Werners Plads ind i deres tredje og sidste fase.

Det betyder, at cykelstien foran Infoboksen midlertidigt bliver flyttet ud midt på I. Vilhelm Werners Plads, og at pølsevognen på hjørnet af pladsen må flytte længere op ad Vestergade til Rådhuset.

De arkæologiske undersøgelser fortsætter på stedet frem til udgangen af august 2014. Derefter genetableres pladsen og cykelstien lægges tilbage til sin oprindelige placering.

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk