Spring til indhold
Nyhed

Breve sendt til naboer om byggestart

23-06-2014

Fra mandag den 23. juni og til onsdag den 25. juni sender Fra Gade til By et informationsbrev ud til beboere og virksomheder på og omkring Thomas B. Thriges Gade.

Fra Gade til By udsender i denne uge et brev og en flyer til projektområdets nærmeste naboer.

Vi sender flere end 1500 breve og flyers af sted med informationer om at Thomas B. Thriges Gade lukker for biltrafik natten til den
28. juni og om Gadefesten på Thomas B. Thriges Gade den 28. og 29. juni.

De første breve lander i postkasserne i dag og de sidste er delt ud på onsdag.

Læs brevet her

Læs meget mere om Gadefesten her


Fra Gade til By-projektet udføres i etaper

Thomas B. Thriges Gade bliver lukket for gennemkørende trafik fra Hans Jensens Stræde og til Østre Stationsvej i sommeren 2014.
Straks derefter starter byggeriet på denne del af gaden. Biler, busser og taxaer kan stadig køre på den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade frem til midten af 2016.

I 2016 står p-kælderen i første etape færdig og tages i brug. Mens p-kælderen er i brug, går byggeriet af huse i gang ovenpå.

Fra 2017 starter byggeriet af den sydlige del af P-kælderen fra Lotzes Have og til Odense Å. Derefter bygges husene ovenpå og i 2020 står hele området færdigt.


Færrest mulige gener

Projektet arbejder målrettet på at mindske generne for byen i byggeperioden. I brevet kan man blandt andet læse, at byggeriet kun foregår mellem kl. 7.00 og 18.00 og kun på hverdage. Det kan dog ikke undgås, at byen vil opleve en del forandringer, mens den nye bydel bliver til:

”Når vi går i gang med at bygge, vil man opleve, at trafikken i området bliver ændret og at vi flytter parkeringspladser. Vi har lovet, at der på intet tidspunkt vil være færre p-pladser i området og at byen i det hele taget skal kunne fungere, mens vi bygger, og det løfte holder vi selvfølgelig,” siger projektchef Svend Heegaard og fortsætter:

”Vi holder løbende møder med de forretningsdrivende og beboere i området og vi har et utroligt godt samarbejde med blandt andre Cityforeningen og kommunens By- og Kulturforvaltning om at tilrettelægge byggeprocessen, så byen får færrest mulige gener.”

Frem til midten af 2016, vil biler, busser og taxaer stadig kunne køre på den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade og på Torvegade.


Projektet har fire grundlæggende principper for planlægningen af byggearbejdet

1. Der vil hele tiden være det samme antal p-pladser i området som nu

Det betyder blandt andet, at man stadig kan benytte parkeringspladserne ved Fisketorvet og bag Skulkenborg og at der oprettes flere midlertidige parkeringspladser ud for Lotzes Have og ved I. Vilhelm Werners Plads.

2. Beboere, varer, patienter, kunder m.fl. skal kunne komme frem

Projektet nedsætter en gruppe af særlige interessenter i en såkaldt Projektfølgegruppe. Det er f.eks. naboer i området, erhvervslivet, butiksindehavere, kulturinstitutioner og forskellige andre interessenter

Det tætte samarbejde med Projektfølgegruppen skal være med til at sikre, at butikker fortsat får bragt varer ud, at patienter bliver kørt til og fra lægeklinikker og at postbude, hjemmehjælpere, skraldebiler og andre kan komme frem, hvor de har behov for det.

3. Udrykningskøretøjer skal kunne komme frem

Det er en selvfølge, at udrykningskøretøjer til hver en tid kan køre i hele området. Både under og efter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

4. Cyklister og gående skal kunne færdes i området

Selvom bilerne fra sommeren 2014 ikke længere kan køre på Thomas B. Thriges Gade mellem Hans Jensens Stræde og Østre Stationsvej, så kan cykler og gående stadig komme igennem området.

Igennem næsten hele omdannelsesperioden vil man kunne cykle og gå hele vejen langs den lukkede del af gaden.

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk