Spring til indhold
Nyhed

Eksperimenterende multiplads bag Odense rådhus

16-09-2014

Når de arkæologiske udgravninger på I. Vilhelm Werners Plads bag Odense Rådhus om en uges tid er slut, vil området blive forvandlet til et nyt, spændende og fleksibelt byrum.

Den nye plads skal være et rart sted at være og kunne rumme mange forskellige aktiviteter.

Ny-indretningen af pladsen er en del af Fra Gade til Bys indsats omkring midlertidige aktiviteter. Indsatsen skal sikre, at området på og omkring byggepladsen er et spændende sted at besøge, selv mens der bliver gravet og bygget rundt omkring.

Formålet med ny-indretningen af I. Vilhelm Werners Plads er at:

  • Skabe gode rammer for de midlertidige aktiviteter i omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, der skal gøre området attraktivt mens vi venter.

  • Binde Overgade og Vestergade mere sammen på tværs, så den fremtidige forbindelse allerede nu understøttes og fremhæves.

  • Sikre at byrummet kan fungere uden midlertidige aktiviteter. Dvs. at pladsen stadig skal være attraktiv at opholde sig i, når der ikke er midlertidige aktiviteter i gang.

Indretningen af pladsen vil også blive brugt som en test forud for den permanente indretning af de i alt 9 byrum og pladser, som omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade skaber i hele projektområdet.

Grønt hus på pladsen

Som en del af de første midlertidige aktiviteter på den nye plads, har Odense Fødevarefællesskab fået et tilskud fra puljen for midlertidige aktiviteter til at opføre et grønt og bæredygtigt hus på pladsen.

 

Byggeriet af huset vil foregå som et frivilligt projekt, hvor alle odenseanere kan være med i form af forskellige work hops. Huset bliver opført i løbet af det næste års tid.

Den nye plads er klar til vinter

På grund af ledningsarbejder og mindre arkæologiske udgravninger langs Odense Rådhus i efteråret, forventer Fra Gade til By at dele anlægget af pladsen op i to etaper.

 

Først etableres den tværgående forbindelse mellem Overgade og Vestergade, hvor Fra gade til By forventer at kunne starte anlæg i oktober 2014.

Senere på året bliver selve I. Vilhelm Werners Plads etableret.

Levetiden på det midlertidige byrum vil være ca. 2-3 år. Det vil sige indtil byggeriet af P-anlæg og karréer i den sydlige del af projektområdet starter.

Sådan kommer pladsen til at se ud

De røde bånd

Snoede bånd i farvet, skridsikker og slidstærkt thermo-plast kommer til at bevæge sig hen over pladsen og forbinde siderne og funktionerne sammen. Båndene snor sig ud fra elementer der allerede findes i belægningen mellem Overgade og Vestergade.

 

Fra Overgade griber de fat i henholdsvis cykelstien og granitstens-belægningen og fra Vestergade og Stålstræde griber de fat i cykelstien og skift i belægningen. Enkelte bånd snor sig ned fra pladsen til Skt. Knuds Plads og tager fat i granitbånd her.

 

Båndene, som har forskellige røde toner, der spiller op til både rådhuset og den røde Infoboks, deler pladsen i forskellige områder med forskellig belægning. På denne måde tilgodeses de forskellige belægninger, som pladsen grænser op til – såsom gule klinker, rødlig granit, betonfliser og asfalt.

 

Pladsen kommer primært til at bestå af en mørk asfaltbelægning, men med felter af grus, granit og klinkebelægning til at bryde fladen, der samtidig giver plads til forskellige typer aktiviteter.

Ruinen kommer til at ligge i et grus-felt, der er sænket i forhold til den resterende flade. De røde bånd kommer her til at markere overgangen og danne en kant.

 

Det grønne

Langs kanten af pladsen mod øst og mod syd placeres plantekasser. De er med til at markere pladsen og danne en kant mod vejen som naturlig afgrænsning.

Det grønne element på pladsen vil være med til at understrege ønsket om, at der i det fremtidige byrum får det grønne fra åen ført mere op til byen på Albani Torv.

I den sydlige del af pladsen skal der være et område til Odense Fødevarefællesskab, der gerne vil bygge en midlertidig bygning med grønne facader m.m.

Læs mere om det grønne hus på Odense Fødevareselskabs hjemmeside: odenseff.dk

Ophold

De røde bånd snor sig ikke kun hen over belægningen, men enkelte steder hæver båndet sig også op og danner på denne måde siddepladser.

Siddemuligheder opnås rundt om på pladsen samt ned at Vestergade og Overgade med mobile plinte efter samme princip som plantekasserne.

Trafik

Cykeltrafikken bliver ledt over pladsen i den nordlige ende, hvor der allerede i dag findes cykelstier. Disse bliver nu en del af de snoede bånd, der binder Vestergade, Stålstræde og Overgade sammen. Det bliver tydeligt for cyklister og gående, hvor trafikken er.

Ligeledes er den hvide vejmarkering tydeligt lagt oven på den røde thermo-plast, hvor båndene krydser TBT gade, så det også her er tydeligt hvem der færdes, hvor og hvordan. De to cykelstier er markeret med cykelsymboler.
 

Cykelparkering kommer til at ligge tæt på Vestergade mod facaden af rådhuset. De ligger centralt ift. besøg i bymidten. Her genanvendes de cykelstativer, der tidligere var ved pladsen.

Genanvendelse

Granit, chaussé-sten og træer genanvendes fra den tidligere plads.

 

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk