Spring til indhold
Nyhed

Brev til naboer om omdannelsen

28-01-2014

Fra onsdag den 29. januar og til lørdag den 1. februar sender Fra Gade til By et informationsbrev ud til beboere og virksomheder på og omkring Thomas B. Thriges Gade.

I denne omgang har vi valgt at sende et brev til de nærmeste naboer, men vi holder løbende møder med interesseorganisationer, virksomheder og forretningsdrivende i området.

Næste informationstiltag bliver en række møder med de nærmeste naboer og en informationskampagne til hele byen, som vi planlægger sammen med By- og Kulturforvaltningen.

Det skal være sådan, at alle er klar over, hvordan omdannelsen kommer til at foregå inden vi går i gang til sommer.

I alt 1470 breve sendes ud i denne uge. De første breve lander i postkasserne onsdag den 29. januar og de sidste skulle være delt ud senest lørdag den 1. februar.

Læs brevet til projektområdets naboer her

Fra Gade til By-projektet udføres i etaper

Thomas B. Thriges Gade bliver lukket for gennemkørende trafik fra Hans Jensens Stræde og til Østre Stationsvej i sommeren 2014.
Straks derefter starter byggeriet på denne del af gaden. Biler, busser og taxaer kan stadig køre på den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade frem til midten af 2016.

I 2016 står p-kælderen i første etape færdig og tages i brug. Mens p-kælderen er i brug, går byggeriet af huse i gang ovenpå.

Fra 2017 starter byggeriet af den sydlige del af P-kælderen fra Lotzes Have og til Odense Å. Derefter bygges husene ovenpå og i 2020 står hele området færdigt.


Færrest mulige gener

Projektet arbejder målrettet på at mindske generne for byen i byggeperioden. I brevet kan man blandt andet læse, at byggeriet kun foregår mellem kl. 7.00 og 18.00 og kun på hverdage. Det kan dog ikke undgås, at byen vil opleve en del forandringer, mens den nye bydel bliver til:

”Når vi går i gang med at bygge, vil man opleve, at trafikken i området bliver ændret og at vi flytter parkeringspladser. Vi har lovet, at der på intet tidspunkt vil være færre p-pladser i området og at byen i det hele taget skal kunne fungere, mens vi bygger, og det løfte holder vi selvfølgelig,” siger projektchef Svend Heegaard og fortsætter:

”Vi holder løbende møder med de forretningsdrivende og beboere i området og vi har et utroligt godt samarbejde med blandt andre Cityforeningen og kommunens By- og Kulturforvaltning om at tilrettelægge byggeprocessen, så byen får færrest mulige gener.”

 

Frem til midten af 2016, vil biler, busser og taxaer stadig kunne køre på den sydlige del af Thomas B. Thriges Gade og på Torvegade.


Projektet har fire grundlæggende principper for planlægningen af byggearbejdet

 

1. Der vil hele tiden være det samme antal p-pladser i området som nu

 Det betyder blandt andet, at man stadig kan benytte parkeringspladserne ved Fisketorvet og bag Skulkenborg og at der oprettes flere midlertidige parkeringspladser ud for Lotzes Have og ved I. Vilhelm Werners Plads.

 

2. Beboere, varer, patienter, kunder m.fl. skal kunne komme frem

 Projektet nedsætter en gruppe af særlige interessenter i en såkaldt Projektfølgegruppe. Det er f.eks. naboer i området, erhvervslivet, butiksindehavere, kulturinstitutioner og forskellige andre interessenter

Det tætte samarbejde med Projektfølgegruppen skal være med til at sikre, at butikker fortsat får bragt varer ud, at patienter bliver kørt til og fra lægeklinikker og at postbude, hjemmehjælpere, skraldebiler og andre kan komme frem, hvor de har behov for det.

 

3. Udrykningskøretøjer skal kunne komme frem

 Det er en selvfølge, at udrykningskøretøjer til hver en tid kan køre i hele området. Både under og efter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

 

4. Cyklister og gående skal kunne færdes i området

Selvom bilerne fra sommeren 2014 ikke længere kan køre på Thomas B. Thriges Gade mellem Hans Jensens Stræde og Østre Stationsvej, så kan cykler og gående stadig komme igennem området.

 

Igennem næsten hele omdannelsesperioden vil man kunne cykle og gå hele vejen langs den lukkede del af gaden.

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk