Spring til indhold
Nyhed

Udbudsperiode slut for nordlige grunde

23-09-2013

Fredag den 20. september kl. 14.00 udløb fristen for afgivelse af bud på de 16 udbudte byggegrunde i den nordlige halvdel af projektområdet. De indkomne bud skal nu vurderes, så det kan afgøres, hvem der vinder optionerne og får retten til at udvikle projekter til de enkelte byggegrunde over de næste 15 mdr.

Vurdering af de indkomne bud
Det er Partnerskabet bag Fra Gade til By, som vil vurdere de enkelte bud.
Afgørelsen vil blive offentliggjort i løbet af oktober 2013.

Potentielle købere vil blive vurderet ud fra 4 parametre:

  • Den tilbudte pris
  • Tilbudsgivers evne til økonomisk at kunne løfte opgaven
  • Projekt idé, kvalitet og referencer
  • Beskrivelse af udviklingsprocessen og valg af rådgivere.

Forpligtelse for investor
Ved at indgå en optionsaftale opnår investor retten til at udvikle planer for en eller flere grupper af byggefelter i optionsperioden, men påtager sig samtidig også visse forpligtelser.

I optionsperioden på 15. mdr. vil der være indlagt milepæle for hver 3. måned. Her skal optionstageren vise, at udviklingen af de enkelte projekter skrider planmæssigt frem. Materialet drøftes med repræsentanter for hhv. Partnerskabet, By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune og Team Entasis som rådgiver.

Optionstagerens investering i udviklingen af projektmateriale er meget vigtig
Formålet med optionsperioden er nemlig, at investorens byggeprojekt bliver så færdiggjort, at byggeriet kan starte, lige så snart byggegrundene frigives til det.

Det sker formentligt i 2016, når p-kælderen i den nordlige del af projektområdet er bygget færdig.

 

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk