Spring til indhold
Nyhed

Byggefelter sættes til salg

07-06-2013

Vi er nu så langt i planlægningen af byggeprocessen, at 16 byggefelter i den nordlige del af projektområdet kan sættes til salg. Det tidlige udbud giver en enestående mulighed for at sikre en høj kvalitet i de kommende bygninger.

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade sættes i gang i midten af 2014 og starter i den nordlige del af projektområdet.

Den første byggeaktivitet i projektet vil være det nordlige p – anlæg, som samtidig skal danne fundament for de overliggende bygninger. P-anlægget ventes at stå færdigt i 2016, og derefter kan byggeriet på gadeplan gå i gang.

Partnerskabet bag fra Gade til By har derfor besluttet, at udnytte den mellemliggende tid fra nu og indtil byggeriet over jorden kan gå i gang til at udvikle de helt rigtige løsninger for den nye bydel i tæt samarbejde med investorer og developere.

Derfor sender Partnerskabet de 16 nordlige byggefelter ud i offentligt udbud i august 2013. Byggefelterne udbydes efter en unik optionsmodel. Modellen er valgt, fordi den  giver de bedste betingelser for at investor og Partnerskabet sammen kan udvikle byggeprojekter af høj kvalitet til gavn for den nye bydel som helhed.

Sådan udbydes byggefelterne

Byggefelterne udbydes i 7 grupper, der størrelsesmæssigt er inddelt, så de henvender sig til hhv. lokale, regionale og nationale developere og investorer.

Grundene udbydes som optioner der gælder i 15 mdr. I den periode skal investorerne jævnligt dokumentere, at arbejdet med at udvikle byggeprojekterne til grundene skrider planmæssigt frem.

Hvis investoren vælger ikke at udnytte optionen eller ikke lever op til optionsaftalens betingelser, vil byggegrunden kunne udbydes igen sammen med det udviklede projektmateriale, som Partnerskabet vil være ejer af, så byggestarten medio 2016 ikke forsinkes.

Det endelige salg af grundene kan først effektueres, når grunden er byggemodnet og byrådet har godkendt en byggeretsgivende lokalplan for de enkelte projekter.

Fordele ved tidligt udbud

For investorerne er fordelen ved denne model, at de kan komme i gang med planlægning af byggeriet inden et egentlig køb af byggegrunden. Hvis investoren opfylder kravene i optionen, er han eller hun sikret byggegrunden.

For projektet betyder det, at udviklingen af de enkelte bebyggelser gennemarbejdes meget grundigt, så de lever op til intentionerne for den plan, som Team Entasis har udarbejdet for Thomas B. Thriges Gade. Det vil resultere i bedre sammenhæng til de omkringliggende byrum og de enkelte byggeprojekter imellem.

Testet på investorer

Projektet har, sammen med andre af byens udviklingsprojekter, deltaget i verdens største messe for ejendomsaktører, MIPIM i Frankrig. Her er udbudsstrategien, og måden byggeretterne bliver sat til salg på, blevet drøftet med mange forskellige nationale og internationale investorer.

Investoren og developeren, direktør i Arkitektgruppen, Jørgen Witting er positiv overfor projektets valg af udbudsmodel:

"Jeg følger Fra Gade Til By projektet nøje og kan fra et developer synspunkt sige, at den valgte udbudsform er den optimale. Især set i lyset af at den reelle byggestart først vil være i løbet af 2016. Modellen giver en enestående chance for at investorer og projektejer kan udvikle de helt rigtige byggeprojekter for de enkelte byggefelter og jeg ser frem til at se det samlede udbudsmateriale."

Når den valgte udbudsform er godkendt af Odense Byråd, vil projektledelsen følge op på de gode dialoger, som allerede er i gang med ejendomsmarkedets aktører og styrke den opsøgende indsats overfor mulige developere og investorer.

Fra Gade til By
  • Vestergade 2
  • 5000 Odense C
  • Mail: fragadetilby@odense.dk