Nyhed

VVM-undersøgelse - få svar på dine spørgsmål 17-09-2012

Planlæggere fra By- og Kulturforvaltningen står de kommende torsdage klar til at fortælle og svare på spørgsmål om VVM-undersøgelsen.

I forbindelse med undersøgelsen af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gades virkning på miljøet, den såkaldte VVM-undersøgelse, kan man hver torsdag møde planlæggere fra By- og Kulturforvaltningen i Infoboksen.

Du kan møde planlæggerne i Infoboksen på disse torsdage. Hver gang behandles et særskilt emne.

Torsdag den 20. september
Anlægsfasen

Anlægsarbejder i forbindelse med omdannelsen vil kunne medføre gener i form af støv, støj, vibrationer og afspærringer, hvilket skal belyses i VVM-redegørelsen.

Torsdag den 27. september
Støj og luft

Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade bliver den gennemkørende biltrafik i området flyttet ud på andre veje. Derfor skal hensigtsmæssig trafikafvikling inden for Ring 2 og afledte effekter heraf, som f. eks. luftforurening og støj, belyses i VVM-redegørelsen. Denne dag er der fokus på støj og luftforurening generelt og på de afledte effekter af trafikken.

Torsdag den 4. oktober
Bymiljø og kulturmiljø

Det skal undersøges, hvordan den nye bebyggelse og et højhus på 17 etager vil påvirke byens udseende, ligesom vind-, sol- og skyggeforhold skal belyses nærmere i VVM-redegørelsen. Projektområdet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade ligger i et område med bystrukturer fra middelalderen. Projektets indpasning i forhold til denne struktur skal belyses.


Torsdag den 11. oktober
Grundvand, regnvand og det grønne

Øvrige miljøforhold, som f. eks. grundvandssænkning, regnvandshåndtering og sikring af grønne strukturer, herunder habitatområdet ved Odense Å, skal belyses og vurderes i VVM-redegørelsen.

Vil du vide mere om VVM

Læs mere her og bliv klogere på VVM.

Trafik-onsdage fortsætter

Du kan også stadig møde trafikplanlæggere hver onsdag eftermiddag i Infoboksen. De kan give dig informationer om trafikken både under og efter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

Infoboksens åbningstider

Hverdage 12.00 - 17.30
Lørdage 10.00 - 14.00