Nyhed

Byudvikling på skoleskemaet 18-12-2012

Innovationsklasse arbejder med Thomas B. Thriges Gade.

I innovationsklassen 8.y på Sct. Hans Skole i Odense arbejder eleverne for tiden med Thomas B. Thriges Gade som emne. Igennem projektet skal eleverne lære om og inspireres til at tænke over, hvad de ser som det fremtidige Odense.

8y projektfoto 2Eleverne i klassen har valgt at følge skolens Innovationslinje, hvor man arbejder på tværs af forskellige fag. Eleverne arbejder projektorienteret og tager bl.a. på virksomhedsbesøg, så deres kendskab til verden udenfor skolen øges.

Besøg i boksen

I november var klassen på besøg i Infoboksen, og de er nu gået i gang med at udtænke deres egne idéer til midlertidige aktiviteter, som skal gøre byrummet omkring Thomas B. Thriges Gade spændende og levende, også mens byggeriet står på.
 

Klassens lærer Morten Relster er glad for samarbejdet med Fra Gade til By-projektet:

”Det er en spændende proces at være en del af. Når elevernes idéer kan føres ud af klasseværelset og præsenteres for den virkelige verden, så kommer skolen til at give mere mening. Både for eleverne, men også for os lærere. Fordi det hele handler om, at de skal blive klar til livet efter folkeskolen.”

 

Fremtidens Odense

Også projektchef Svend Heegaard er begejstret for, at Innovationsklassen netop har valgt omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade som arbejdsemne:

”Vi er rigtigt glade for samarbejdet. De unge mennesker har mange gode idéer, som vi kan få stor nytte af. Det er vigtigt, at de unges meninger bliver hørt. Vi bygger fremtidens Odense og det er dem, der skal bruge den by, vi er i gang med at skabe. På en måde kan man sige, at det er for deres skyld, vi gør det, og så skal de selvfølgelig også inddrages.”

 

8y projektfoto 1Elevernes bud på midlertidige aktiviteter er stadig på idé-stadiet, for der skal tages højde for både tidsplan, budget og målgrupper. De foreløbige idéer spænder også vidt: Lige fra en overdimensioneret lygtepæl, der kan spille musik og bruges som bænk, til at bruge hele budgettet på en koncert med Justin Bieber.

Elevernes idéer til midlertidige aktiviteter vil blive udstillet i Infoboksen i februar 2013.