Spring til indhold

Støj, støv og vibrationer

Vi kan ikke undgå støj og støv, men vi kan arbejde på, at der bliver så få gener som muligt.

VVM-restriktioner
Byggeriet er underlagt en række restriktioner fra myndighedernes side. Det er bl.a. restriktioner omkring støj og vibrationer.

Kravene til byggeriet er alle beskrevet i den VVM-tilladelse, som Odense Kommune har udarbejdet på baggrund af en VVM undersøgelse, som blev foretaget i 2012 til 2014.
Du kan læse hele VVM-tilladelsen og mere om VVM-undersøgelsen på Odense Kommunes hjemmeside her

Vi skal overholde restriktionerne i VVM-tilladelsen, men vi arbejder dog hele tiden målrettet på at der er endnu mindre støj og andre gener for naboerne til projektet.


Vi arbejder efter disse grundlæggende principper:
  • Vi arbejder som udgangspunkt kun på hverdage mellem kl. 7.00 og 18.00.
  • Hver gang vi fjerner en parkeringsplads, etablerer vi mindst én ny i området.
  • Kunder, patienter, varer og beboere i området kan komme frem.
  • Udrykningskøretøjer kan til hver en tid køre i området.
  • Cyklister og fodgængere kan komme igennem området.

Der kan forekomme weekendarbejde og arbejde udenfor den almindelige arbejdstid. Hvis det drejer sig om støjende arbejde, skal vi først ansøge om tilladelse fra Odense Kommune.

Følg med i vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til fragadetilby@odense.dk.

Vibrationsmålinger
Overalt i projektområdet og på mange nabohuse, er der opsat vibrationsmålere, så vi hele tiden kan holde øje med, at ingen bygninger er i fare for at tage skade af byggeriet.


Støjmålinger
På samme måde har vi opsat støjmålere, så vi hele tiden kan holde øje med støjniveauet.

Byggeriet skal holde sig indenfor en støjgrænse, der ligger på niveau med den støj, som trafikken på Thomas B. Thriges Gade genererede.
Byggeriet må altså ikke støje mere end bilerne gjorde i gennemsnit over et døgn. Derfor holder vi hele tiden øje med lydniveauet.

Modsat trafikken holder byggemaskinerne dog som udgangspunkt stille om aftenen, natten og i weekenderne.