Spring til indhold

TBT Tower

Bygherre: TOGT Ejendomsudvikling
Arkitekt: GPP Arkitekter
Ingeniør: Henneby Nielsen.

Byggeriet består af tre bygninger: Tårnet på 17 etager, en bygning på 7 etager og en mellembygning med en foyer, som binder de to større bygninger sammen.

Bygningen på 7 etager får tagterrasse og grønne tage og eftersom tårnet bliver den højeste bygning i miles omkreds, bliver udsigten fra lejlighederne over Odense havn, det gamle H. C. Andersen Kvarter og Odense Å helt enestående.

Tårnet ligger i projektområdets nordligste ende og er det første byggeri, der møder blikket, når man kommer ind mod centrum af Odense via Thomas B. Thriges Gade. Tårnet er 60 meter højt.

Placeringen af byggeriet er helt optimal med hensyn til offentlig transport for med under 100 meter til både Odense Banegård og et letbanestop lige uden for døren, bliver det let at komme både rundt i Odense og videre ud i landet.

Beboere og besøgende til huset kommer dog heller ikke til at mangle p-pladser. Lige under bygningerne ligger områdets p-kælder med over 1000 p-pladser.

Stue-etagen kan bruges til liberalt erhverv, mens alle tre bygninger får kontorer fra 1. sal og til 5. sals højde. De øvrige etager fra 6. og op til 16. sal bliver lejligheder.

Tårnet bliver på ca. 5700 m2, mellembygningen på ca. 260 m2 og byggefelt 18 bliver på ca. 4750 m2.


Bygningernes udseende
Tårnet kommer i skala og arkitektur til at passe ind i bydelens nordlige profil med Tigergården på den vestlige side og det nye Musik- og Teaterhus Odeon på den østlige side.

Det arkitektoniske udtryk på tårnet og bygningen på byggefelt 18 bliver ”new-yorker-agtigt” og robust, men med etage-spring og mange vinduer. Facadematerialerne på selve tårnet bliver kobber, mens sidebygningen har teglstensfacader.

Vinduerne placeres langt tilbage i lysningen, det giver fine skyggevirkninger, som giver facaden dybde og karakter.

De nederste to etager af byggefelt 18 kan beklædes med f.eks. natursten eller tegl. Det giver en god sammenhæng til gadeniveauet og en robust facade i forhold til vandalisme, drift og vedligehold.

De ”tunge” facaders modspil er de store, enkle glaspartier langs promenaden, i stuetagen, ved altaner og i mellembygningen.

De synlige tagflader på tårnet og på mellembygningen plantes til med en mos-sedumurt. Det er både smukt, grønt og bæredygtigt.

Terrasser og den fælles taghave bliver belagt med hårdt træ. I boligerne vil det give en fornemmelse af, at ude og inde smelter sammen. Samtidigt giver det terrasserne et varmt og imødekommende udtryk.

De udvendige belægninger skal være i tråd med Odense Kommunes overordnede materialevalg for gaderne i kvarteret. Belægningen kan dog variere i promenaden og ved indgangspartier for at betone dette som særlige steder i gaderummet.

I mellembygningen kan den udvendige belægning trækkes med ind i foyerrummet. Det vil forstærke oplevelsen af, at rummet er en direkte forlængelse af byrummet.