Spring til indhold

Fisketorvs og Albani Karréerne

Bygherre: AP Ejendomme A/S
Arkitekt: Arkitema K/S
Ingeniør: Midtconsult P/S
Totalentreprenør: Aarsleff A/S.

Det nye byggeri omkring Fisketorvet og Albani Torv kommer til at bestå af tre bygninger: Albani Karréen, Fisketorvs Karréen og Nørregadehuset.

Der bygges mellem tre og syv etager med primært boliger, detailhandel og erhverv. Sandsynligvis i form af caféer, restauranter mv.

Bebyggelsernes udformning og farvenuancer er tilpasset nabo-bygningerne. Karréernes facader er i forskellige nuancer af teglsten. Sammen med de fremhævede lyspartier omkring vinduer og karnapper skaber de et levende udtryk.

Stueetagen har primært glasfacader og består af butikker og måske en torvehal. Stueetagens imødekommende udtryk skaber en god sammenhæng med byrummene omkring karréerne. De transparente facader brydes af trappeopgange til boligerne, som ligger fra 1. eller 2. sal og op.

De nye karréer består primært af boliger, som varierer i størrelser, så de imødekommer forskellige behov. Alle boliger har adgang til enten altan eller gårdrum.
I Albani Karréen er gårdrummet placeret i 2. sals højde og giver ovenlys ned til erhvervslokalerne på 1. og 2. sal.

På toppen af karréerne finder man bygningers fælleshuse, som støder op til tagterrasserne og giver en række muligheder for fælles aktiviteter.

Alle boliger i de tre huse bliver lejeboliger. Udlejning foregår igennem ejeren AP Ejendomme.

Torvehaller
Det har været på tale, at stue-etagen i Albani Karréen skal rumme en torvehal med torveboder, madboder og små restaurationer. Om det bliver en realitet eller om pladsen skal bruges på en helt anden måde, er ikke fastlagt af bygherren AP Ejendomme endnu.

Alle lokaler i de tre byggerier bliver lejet ud via ejeren AP Ejendomme.