Spring til indhold
Luk

Sidste etape kørevej skal males i p-kælderen

Kl. 9.00 mandag morgen den 10. december spærrer vi tredje og sidste del af p-kælderen af, så vi kan gøre malerarbejdet færdigt på kørevejen. Denne gang er det den østlige del af kælderen, som spærres af.

Det er ikke muligt at færdes i den østlige del af kælderen, hverken til fods, på cykel eller i bil.

Nedkørsel ØST fra Hans Mules Gade lukkes og det samme gøre trappetårn P-01, P-02, P-03 og P-04.

Indgangen til Odeons garderobe flyttes til "den lille gulddør" ved P-05.

Arbejdet afsluttes om aftenen den 16. december.

Som vi før har fortalt, skal kørevejen males, så den bliver mere ru. 

Det sker af hensyn til sikkerheden for de cyklister, som færdes i kælderen.