Spring til indhold
Luk

Sådan søger du

Der er to årlige puljer på 250.000 kr. med ansøgningsfrist hhv. den 20. marts og den 20. september.

Ansøgning, skitse og budget
Du skal altid bruge vores ansøgningsskema, uanset om du søger økonomisk tilskud eller ej.

Vi ser gerne, at du vedhæfter en skitse eller illustration af din byggehegnsudsmykning.

Hvis du søger om økonomisk tilskud fra os, skal du vedlægge et budget i vores budgetskabelon. Budgettet skal være inklusiv moms. 

Download ansøgningsskema
Download budgetskabelon

Ansøgningsskemaet sendes i Word-format sammen med evt. skitse/illustration og budgetskabelon til aktiviteter@odense.dk. Øvrigt materiale medtages ikke i vurderingen.

Ansøgningsfrister og svar
Mindre projekter, der ikke søger tilskud, og projekter, der søger max 5.000 kroner i tilskud, vil vi behandle løbende, og du får svar indenfor 2-3 uger.

Projekter, der søger mere end 5.000 kroner samt store projekter, der ikke søger tilskud, samler vi under én ansøgningsfrist i foråret og én i efteråret. Efter ansøgningsfristen får du svar efter 4-5 uger.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller ønsker feedback på din idé, kan du kontakte koordinator for midlertidige aktiviteter
Christina Wendelboe
Mail: chwen@odense.dk
Telefon: 30 12 07 64

Modtager du støtte
Hvis dit projekt får tilsagn, indkalder Christina dig til et møde, hvor de nærmere detaljer omkring realiseringen af din idé aftales og skrives ind i en bindende aftale mellem ansøger og Fra Gade til By. På mødet aftaler vi også, hvornår bevillingen udbetales, samt hvor og hvornår projektet skal op.

Vær opmærksom på, at når du får udbetalt tilskuddet via dit personnummer, skal du indberette et eventuelt honorar til SKAT som B-indkomst. Det er dit ansvar at indberette beløbet.

Udbetaling og regnskab
Tilskuddet gives til det samlede budget og udbetales altid efter aftale med sekretariatet. Bemærk: Der er tale om et kontant tilskud til et projekt, så du skal have indregnet momsen i budgettet.

Når projektet er afsluttet, skal vi have en evaluering (du får udleveret et evalueringsskema sammen med aftalen), billeder og et regnskab fra dig senest efter tre måneder.