Spring til indhold
Luk

1000 meter Odense

Vær med til at skabe 1.000 meter byggehegn til 1.000 meter Odense

Vi kan ikke mødes i den nye bydel på Thomas B. Thriges Gade, før hegnet falder, så lad os bruge hegnet til at tænke, tale og blive klogere sammen, mens vi venter.

Hegnet
Hegnet er inddelt i forskellige områder. Til denne pulje søger vi idéer og projekter til følgende strækninger:

  • Eventyrstien
  • Galleri for kunst, debat og nytænkning
  • Friluftsforsamlingshus
  • Markedsplads

På kortet kan du se, hvor Eventyrstien, Friluftsforsamlingshuset og Markedspladsen kommer til at befinde sig. Galleri for kunst, debat og nytænkning udgør størstedelen af hegnet og er derfor ikke markeret.

Hegnspladerne er 1,85 m høje, under hegnet er en betonklods på 40 cm, så samlet set er hegnet 2,25 m. Der må males direkte på hegnet eller skrues elementer op. Flere steder står hegnet meget tæt på eksisterende bygninger, hvorfor du skal være opmærksom på at holde udsmykning smal.

Eventyrstien
På hegnet langs Fisketorvet fra Overgade ned mod Bangs Boder etablerer vi en Eventyrsti. Stien fører ned til H.C. Andersen Kvarteret med H.C. Andersens Hus, det er derfor oplagt at gøre det til en eventyrlig oplevelse at bevæge sig denne vej.
Vi søger derfor værker, der aktualiserer eventyret og fortællingen, som noget der binder mennesker sammen i dag.

Galleri for kunst, debat og nytænkning
Vil du være med til at gøre hverdagen skønnere, og turen rundt om hegnet sjovere? Så skal du søge et projekt til gallerihegnet. Her er der rimelig frie rammer. Projekterne skal dog leve op til visionen for omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.

Visionen er at involvere så mange som muligt i de nye muligheder, som byomdannelsesprocessen giver, at gøre byen attraktiv og levende på trods af byggeaktiviteterne og tage fat på det vigtige arbejde med at skabe en bydel, hvor mennesker mødes, og hvor byens liv folder sig ud i alle dets facetter. En bydel med plads til alle, som vil binde bymidten sammen og gøre Odense hel igen.

Derudover vægter vi projekter højt, der inddrager de forbipasserende, som er i samspil med omgivelserne, der samarbejder med nabovirksomheder, projekter som er innovative og originale og gerne bæredygtige på den ene eller anden måde.

Friluftsforsamlingshus
I indhakket ved Vestergades afslutning/begyndelse kommer et nyt, midlertidigt byrumsmøbel, hvor byens borgere kan hænge ud eller mødes til mindre arrangementer. Her vil også være indkig til byggepladsen. Så har du en god idé til en event med relation til byens udvikling, eller skal din frivillige forening stå for et fællesskabende arrangement for byens borgere, så er det nu, du skal slå til.

Markedspladsen
Vi arbejder på at skabe en pop-up markedsplads på vendepladsen op mod hegnet i Overgade. Her skal være plads til fx madmarkeder, fællesspisning eller lignende på udvalgte dage i sommerperioden.