Spring til indhold
Luk

Aktiviteter

Slip kreativiteten løs, mens der graves og bygges

Thomas B. Thriges Gade er lukket for biler, og forvandlingen af gaden er i gang. Mens der graves og bygges, støtter Fra Gade til By idéer, som kan gøre området omkring byggepladsen mere spændende, hyggeligt og fyldt med sjove overraskelser.

Der var engang en vej. Nu bygger vi en by
Byggeriet varer frem til 2020, og som alle store byggerier bliver det træls, før det bliver godt. Nu hvor byggeriet et rykket ind i den sydlige ende af projektområdet, står vi med mere end 1.000 meter nyt hegn, som blokerer mange af de veje, der binder byen sammen.

Fra Gade til By vil gøre, hvad vi kan for, at de 1.000 meter hegn bliver mere end en træls omvej. For 1.000 meter hegn er også 1.000 meter muligheder. Derfor inviterer vi alle til at gøre de 1.000 meter hegn til 1.000 meter Odense fyldt med fortællinger om byen samt leg og eksperimenter med Odense, som vi kender den.

Fra Gade til by har frem til 2020 afsat 20 mio. kr. til midlertidige aktiviteter. Vi støtter bl.a. via to årlige puljer på 250.000 kr.

Midlerne er afsat med følgende formål:

  • At gøre området attraktivt at opholde sig i, mens byggeriet er i gang - bl.a. af hensyn til naboer, butiks- og caféliv og besøgende i byen.
  • Være identitetsskabende for den nye bydel. Vi hjælper det liv i området på vej, som er et af hovedformålene med byomdannelsen.
  • Middel til at teste og udvikle byrum i området. De fysiske omgivelser skal understøtte de to foregående punkter.

Sådan udvælger vi
Det er Fra Gade til By-sekretariatet, der udvælger aktiviteter og tildeler økonomisk tilskud. Vi vil gerne give plads til mange forskellige aktiviteter, og vi prioriterer projekter ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de lever op til følgende:

  • Projekter der er i overensstemmelse med den overordnede vision for området
  • Projekter der inddrager, omskaber eller aktiverer byrummet og de forbipasserende
  • Projekter der har en grad af medfinansiering (eks. arbejdskraft eller bidrag fra andre puljer og fonde)
  • Projekter som er i samspil med omgivelserne eller tilpasset et specifikt byrum (f.eks. motivvalg eller stilart hvis det er dekoration eller installation)
  • Projekter eller aktiviteter der samarbejder med nabovirksomheder
  • Innovative og originale forslag
  • Bæredygtige projekter (forslag der er ”grønne”, bevidste om miljø, genbrug, el. lign)

Vi vægter, at der samlet set er variation i udvalget af aktiviteter.

Ingen markedsføring
Området kan ikke bruges til markedsføring eller anden kommerciel virksomhed. Kontakt os angående køb af reklameplads.